Thuiszorg

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij doen dit onder meer door onze klanten te helpen hun leven in te richten op een manier die ruimte geeft voor dagactiviteiten, door dagactiviteiten te organiseren en door uiteindelijk onze klanten (indien mogelijk) te begeleiden naar (betaald) werk. Onze begeleiding is intensief en er opgericht om de thuissituatie op orde te hebben, zorg te verlenen waar nodig en maatschappelijke dienstverlening te bieden die zorgt voor (een grotere mate van) zelfredzaamheid.