ONE-Logo-OnePeopleServices.png

Werknemers

Uw intermediair of praktisch werkgever heeft ervoor gekozen het juridisch werkgeverschap uit te besteden aan One Payroll. U bent daarom in dienst bij One Payroll. Wij verzorgen voor bedrijven zoals uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs de personeels-en salarisadministratie. One Payroll verwerkt uw declaraties, betaalt uw salaris en verstrekt uw loonstroken en jaaropgaven. Ook het zogenaamde ARBO-traject (ziekteverzuim en re-integratie) loopt via One Payroll.

Vragen?

Lees de veelgestelde vragen van werknemers of neem tijdens kantooruren contact op met onze helpdesk:

Ziekte

Wanneer u ziek bent moet u dit ALTIJD:

 • Eerst melden aan uw werkgever voor het begin van de normale werktijd.

 • Vóór 09:30 uur ‘s ochtends telefonisch aan OnePayroll melden via 020-8451074.

Wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw inlener, moet u dit als volgt melden:

 • Werknemers met een Fase A contract (One Uitzendbureau): Beter melden bij ACTURE via telefoonnummer 024-8909470

 • Werknemers met een Fase B/C contract (One Payroll): Beter melden bij ONE PAYROLL via telefoonnummer 020-8451074

In de link hieronder, staat het gehele ziekteregelement nog eens uitgebreid uitgelegd. Kijk er naar en zorg dat je het kent voor het geval dat! Ziektereglement.

Betaling

Afhankelijk van uw contract ontvangt u wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks uw loon of salaris. Standaard verlonen wij elke woensdag na de gewerkte week uw uren uit (bij weekbetaling). Indien u per 4 weken betaalt krijg, verlonen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling verlonen wij op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand. Houdt altijd rekening met 1 a 2 dagen verwerkingstijd van transacties door de banken.

 • Wil je weten wanneer de verloning plaatsvindt klik dan op deze link voor de verloningskalender.

 • Wil je weten hoe je de loonstrook moet lezen? Klik dan op deze link.

Vakantie

U heeft recht op vakantie.  U wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop u anders normaal zou werken.  8% van uw loon wordt gereserveerd voor uw vakantiebijslag (vakantiegeld). In juni wordt het vakantiegeld uitbetaald. U heeft recht op 20 dagen per jaar bij een 40 urencontract.

Pensioen

Afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst bouwt u pensioen op. Heeft u een uitzendovereenkomst (Fase A) bij One Uitzendbureau BV? Dan bouwt u vanaf uw 21-ste jaar (wanneer u minimaal 26 weken voor One heeft gewerkt) pensioen op via het BASIS pensioen. One neemt de gehele premie voor haar rekening. U betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. U ontvangt periodiek een pensioenoverzicht.

 

Uw dossier

Wanneer uw dossier niet compleet is mogen we niet tot betaling overgaan. Zorg er dus voor dat u direct documenten invult, ondertekent en retour stuurt. UWiltWerk zal u daar vanzelfsprekend mee helpen en u erop wijzen als het dossier nog niet compleet is.

 

Uw personeelsdossier is compleet wanneer wij de volgende zaken ingevuld en ondertekend van u hebben ontvangen:

 

 • Arbeidsovereenkomst,

 • ID-Checker Formulier met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart beide zijden) ,

 • AVI Formulier: ArbeidsVerleden Inlichtingen (AVI) en Loonbelastingverklaring,

 • ARBO Formulier

 • de ondertekende Algemene Voorwaarden (in fase B en C)

 

Verder moet ook de plaatsingsbevestiging of inleenovereenkomst ingevuld en ondertekend retour zijn ontvangen van uw inlener.

 

Vragen?

Voor vragen over bijvoorbeeld uw loonstrook, jaaropgave, betaling van uw salaris, vakantiedagen, vakantiegeld, pensioen en ziektegeld leest u eerst de veelgestelde vragen van werknemers of neemt u tijdens werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur contact op met onze helpdesk via telefoonnummer 020 -845 1074 of per email via info@oneps.nl. U kunt uiteraard ook altijd UWiltWerk bellen (045 52 84 145).