Tel: +31 45 52 84 145

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook

© 2017 UWiltWerk. 

Jongerenpotentieel

In een snel krimpende arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om vacatures te vullen. De strijd om nieuwe aanwas voor toekomstige werknemers is in alle hevigheid losgebarsten. Aan de andere kant staan er (te) veel jongeren aan de kant.

Ons aanbod:

UWiltWerk heeft een oplossing voor uw personeelsprobleem. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met jongeren. Potentiële gemotiveerde werknemers die  met een goede begeleiding voor langere tijd mogen groeien. UWiltWerk regelt het hele traject: matching, verloning en jobcoaching. ​

Hoe doen we dat?

Wij verzorgen de match, de verloning en de jobcoaching gedurende minimaal 78 weken. De jongere ontdekt welke mogelijkheden bij hem passen. Hierbij voert realisme en participatie in de maatschappij de boventoon. De jongere leert zelfredzaam te worden op de arbeidsmarkt. Ze zijn in staat om zelf (en indien nodig onder onze begeleiding) een arbeidsplaats te bemachtigen. Als er (praktische) opleidingen nodig zijn dan worden die door ons geregeld. Binnen de genoemde periode stroomt de jongere door naar een min of meer definitieve plek op de arbeidsmarkt.

De kosten:

De jongere werkt tegen een vergoeding uit de ABU CAO (wettelijk minimumloon). De kostprijs bespreken wij samen met U in een persoonlijk gesprek daar deze vaak afhankelijk is van de subsidies en tegemoetkomingen van de overheid.

De resultaten:

De jongere doorloopt een in-door-uitstroom traject binnen uw organisatie. U kunt dus een constante stroom nieuwe jongeren binnen uw organisatie krijgen. Als u interesse heeft om een jongere zelf in dienst te nemen na de 78 weken dan kan dat uiteraard. Als u dat eerder wil dan kan dat na overleg natuurlijk ook.

Voordelen:

  • U heeft goedkopere arbeidskrachten die, gedurende de tijd dat ze bij u productie leveren, leren wat werken is en welke vaardigheden daarbij horen.

  • Uw organisatie levert met het laten werken van deze jongeren een bijdrage aan het quotum arbeidsbeperkten.

  • In voorkomende gevallen kan de certificering zelfs voor invulling van de Social return on Investments (SROI) zorgen.

Hoe? Neem contact met ons op (06 – 46958625) en wij komen het uit de doeken doen.