Tel: +31 45 52 84 145

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook

© 2017 UWiltWerk. 

UWiltWerk

Advies Sociaal Ondernemen

Onze diensten

Advies Sociaal Ondernemen

 

Sociaal ondernemen raakt steeds meer ingeburgerd binnen een normale bedrijfsvoering. Afgezien van de eisen die de overheid stelt aan verschillende onderdelen van sociaal ondernemen is het ook een mooie kans voor een evenwichtig MVO-beleid. UWiltWerk Werk Advies Sociaal Ondernemen helpt ondernemers die willen overgaan naar een meer MVO-gericht personeelsbeleid. Daarbij kunt u gebruikmaken van onze gecertificeerde PSO-adviseurs. 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. De PSO is in samenwerking met TNO, PSO-Nederland en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen. Deze norm maakt het bedrijven die veel werken met verplichtingen rondom aanbestedingen en sociaal ondernemen, mogelijk om op een andere manier te laten zien dat ze aan alle verplichtingen voldoen. Het maakt de bedrijfsvoering flexibeler en reduceert het regelwerk bij het invoeren van het percentage sociaal ondernemen dat is afgesproken met de aanbestedende dienst.

We spreken over de prestatieladder sociaal ondernemen omdat de 4 prestatieniveaus van deze norm laddergewijs zijn opgebouwd. Te onderscheiden zijn:

  • aspirantstatus, hierbij is het voornemen om gecertificeerd te worden, onderbouwd door een duidelijk plan.

  • Trede 1 betekent dat het bedrijf voldoet aan de basisnormen voor sociaal ondernemen.

  • Trede 2 betekent dat het bedrijf betreffende sociaal ondernemen bovengemiddeld presteert en

  • als u trede 3 behaalt dan hoort u tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen.

Waarom PSO?

PSO is de landelijke norm voor socialer ondernemen. PSO geeft u de mogelijkheid om de mate van sociaal ondernemen meetbaar te maken. 

Sociale zichtbaarheid

De sociale identiteit van organisaties met het PSO-keurmerk wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, overheid, stakeholders en klanten. Organisaties die het PSO-certificaat hebben behaald, mogen het PSO-logo op hun producten voeren en inzetten voor hun marketing en communicatie.

 

Aansluiting bij de Participatiewet en quotum

De PSO sluit aan bij de Participatiewet en het bijbehorende quotum. Zo krijgt u meer inzicht in de stand van zaken binnen uw eigen organisatie. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend voor PSO-certificering, krijgt u ook toegang tot de quotumtool van PSO-Nederland. Hiermee kunt u uw organisatie langs de quotum-meetlat leggen.

 

Socialer inkopen

Het mes snijdt aan twee kanten. Als PSO gecertificeerde organisaties bij elkaar inkopen stimuleert u socialer ondernemen en telt het inkoopkapitaal mee bij de meting van de PSO.

 

PSO en social return

Steeds meer overheden (gemeenten) passen de PSO toe bij (overheids)opdrachten, inkopen, aanbestedingen en subsidieverstrekkingen. Zij kiezen ervoor om opdrachtnemers ook te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die deze organisaties al leveren op het gebied van socialer ondernemen.

 

Onze adviseurs kunnen uw organisatie ondersteunen bij het certificeringstraject én adviseren hoe socialer te ondernemen.